Veilig werken is voor CSK een heel belangrijk thema. Daarom tekenen alle medewerkers een convenant waarin ze hun volledige medewerking en inzet voor de veiligheid beloven.

Vraag:
Om het tekenen wat meer lading te geven en te voorkomen dat het bij een eenmalige handtekening blijft heeft CSK gevraagd hoe we video hiervoor kunnen inzetten.

Oplossing:
In dit geval wordt er een belofte gedaan, van de werknemers aan CSK en andersom. Die belofte leent zich goed om in video vast te leggen, er spreekt namelijk veel emotie uit! We hebben de beloftes in twee video’s gevat.

Voordat het convenant getekend zou worden is een boodschap van directeur Sanne naar de medewerkers gestuurd. Hij vertelt wat ze samen gaan doen om veiligheid nóg vanzelfsprekender te maken. Door zijn verhaal heen zien we voorbeelden van veiligheidsmaatregelen die de werknemers herkennen uit cursussen en initiatieven. Vervolgens wenst hij iedereen een veilige dag.

Om te laten zien dat het tekenen belangrijk is voor iedereen uit elke laag van het bedrijf hebben we door een heel aantal van hen de belofte laten uitspreken. Maar, om te benadrukken dat de medewerkers dit vanuit zichzelf doen zien we ze niet spreken in beeld. Ze kijken indringend in de lens, we horen ze de belofte denken. Aan het einde spreken ze de woorden “I promise” en sluiten af met hun naam. Dit maakt een pakkende film waarin de medewerker van elke afdeling zich vertegenwoordigd ziet.

Succes:
Voor deze video’s hebben we veel lof ontvangen. We hebben het gevoel van CSK goed weten te vangen en bijgedragen aan het veiliger werken. Het convenant? Dat is door iedereen ondertekend!