KeyGene is “the crop innovation company”. Zij werken aan het voedsel van de toekomst door genetische manipulatie van gewassen.

Vraag:

KeyGene werkt in een vakgebied dat een groot spanningsveld kent. Het werk is erg belangrijk maar wordt vaak verkeerd begrepen. KeyGene wil geen hardcore charme-offensief beginnen maar op een eerlijke manier uitleggen hoe en waarom ze gewassen aanpassen.

Oplossing:

We begonnen met de aanleiding, waarom doet KeyGene wat ze doen? Dan blijkt al snel dat het werk van dit bedrijf heel erg belangrijk is. Want, door klimaatverandering en de snel groeiende wereldbevolking is het ongemogelijk op de huidige manier iedereen van voldoende voedsel te voorzien. Met dit gegeven beginnen we de video. Het is een dramatische start, maar maakt de weg vrij om vervolgens het belang van hun werk te begrijpen.

In de video laten we een aantal voorbeelden zien van ontwikkelingen die KeyGene heeft gedaan. De video speelt zich af in een veld met gewasssen en wordt doorsneden met beelden van de technieken die KeyGene gebruikt. We plaatsen de ontwikkelingen in het veld, om goed te blijven benadrukken dat het een natuurlijk proces blijft.

Succes:

De video laat op een heldere wijze zien wat het belang is van KeyGene’s werk. De video wordt is de basis van de website van het bedrijf en wordt in de communicatie veel ingezet. De video was de aanleiding om een serie case-video’s te produceren om specifieke technieken en ontwikkelingen uit te leggen.