Deze videoserie uit 2017 is het tweede seizoen van de veiligheidscampagne van Van Gelder. Deze aannemer vindt het belangrijk dat de ruim 1000 medewerkers veilig werken en laat ze daarom in toolbox-sessies video’s zien waarin het thema wordt besproken.

Vraag:
Na een succesvolle eerste serie was er behoefte aan een nieuw seizoen. Dit seizoen mocht er anders uitzien en moest meer laten zien hoe het er op de werkvloer aan toe ging. Ook mocht er een rol komen voor de directie.

Oplossing:
De veiligheid binnen Van Gelder is verdeeld in een aantal pijlers, zoals vakmanschap en betrokkenheid. Zo passen de materialen waarmee gewerkt wordt in een andere pijler dan de omgang met omwonenden. Om deze pijlers concreet te maken en medewerkers te inspireren hebben we ervoor gekozen om verschillende werken langs te gaan. We kozen voor werken waar binnen het thema een mooi voorbeeld aanwezig is, of een goede verbetering is gedaan. De werken hebben we laten bezoeken door verschillende directeuren van het bedrijf.

In dit geval gaat directeur Leendert Ripping langs bij twee werken om de pijler vakmanschap te onderzoeken. We hebben een format gemaakt in de stijl van een tv-programma. Leendert gaat als presentator op bezoek bij collega’s op het werk en gaat in gesprek over de veiligheidspijler.

Succes:
De video-serie is goed gelukt, naar tevredenheid van de opdrachtgever; ‘Het ┬áziet er zeer goed uit en het is een mooie professionele video!’ De medewerkers vonden het leuk dat de directie de presentatie op zich nam en vonden de voorbeelden inspirerend om te zien. Herkenbaarheid was een grote succesfactor in deze serie. Medewerkers herkennen collega’s, soorten werkzaamheden en locaties. Dat maakt het verplichte kijken van de video’s een stuk leuker.