In het Drukkerijmuseum in Meppel kun je de hele geschiedenis van de (boek)drukkunst bekijken. Het bijzondere aan dit museum is dat alle drukpersen nog in werking te zien zijn.

Vraag:

Het Drukkerijmuseum is voor een heel groot gedeelte afhankelijk van vrijwilligers. Meppel is van oudsher een drukkersstad, dus er zijn veel mensen met kennis van de apparaten. De meeste van hen hebben er hun hele carriere mee gewerkt en kunnen er vol passie over vertellen. Maar daar zit direct de uitdaging van het museum. Deze vrijwilligers zijn op leeftijd en het wordt steeds lastiger om voor de rondleidingen voldoende mensen te vinden. Om te voorkomen dat er straks geen rondleidingen meer gegeven kunnen worden en de kennis verloren gaat heeft het museum ons ingeschakeld.

Oplossing:

De rondleidingen moesten worden ondersteund door video. Wij zijn aan de slag gegaan en hebben eerst in kaart gebracht hoe het museum in elkaar steekt en hoe rondleidingen nu gegeven worden. Vervolgens zijn we informatie gaan ophalen over alle drukpersen, en hebben we de precieze werking tot in detail uitgelegd gekregen.

We hebben ervoor gekozen om de rondleidingen voortaan door een monnik te laten geven, hij neemt je mee door de geschiedenis van de boekdrukkunst. Hiervoor hebben we presentatieteksten laten schrijven die we vervolgens met een van de vrijwilligers hebben opgenomen. Omdat de teksten uit tientallen pagina’s bestaan was uit het hoofd leren geen optie. Onze autocue was daar een mooie oplossing.

Nadat we alle presentatieteksten opgenomen hadden zijn we in meerdere dagen het hele museum doorgegaan om alle persen in beeld te brengen.

De montage was een fikse uitdaging, met uren beeldmateriaal en veel technische handelingen. Maar, het is gelukt.

Inmiddels worden alle rondleidingen ondersteund door de tientallen video’s die wij gemaakt hebben. Naast de drukpersen staan schermen waarop bezoekers de video’s kunnen bekijken. Hiermee is het museum weer klaar voor de toekomst!