Met animatie kunnen we dingen verbeelden die niet gewoon opgenomen kunnen worden. Soms is dat een hele duidelijke reden, het product bestaat nog niet of een proces is met het blote oog niet te zien. Maar in het geval van deze video over arbeidsdiscriminatie binnen de gemeente Hoogeveen had dit een hele andere reden.

Vraag:
Op de werkvloer in deze gemeente gaat helaas niet iedereen leuk met elkaar om; laten we het pesten noemen. Voor de werkgever is dat natuurlijk een heel vervelende en lastige situatie die aangepakt moet worden. De vraag was een video te maken waarin we het probleem beschrijven en de slachtoffers aanmoedigen melding te maken. Het enige probleem: niemand wil natuurlijk het slachtoffer spelen in deze video…

Oplossing:
Wij zijn aan de slag gegaan met deze uitdaging. Uit de voorgesprekken kwam naar voren dat het pesten vele vormen heeft, die niet door iedereen als pesten worden gezien. Wat als plagerijtje bedoeld is kan voor de ander heel kwetsend zijn. Daarom hebben we een aantal voorbeelden in het verhaal verwerkt dat écht voorkomt. Om het slachtoffer in de situaties niet door een echt persoon te laten vertolken hebben we gekozen voor een animatie ín echt beeld. Zo kunnen de andere personen in de video wel door eigen medewerkers gespeeld worden en is het slachtoffer geen bekende.

Tijdens de opnames hebben we een referentiestok gebruikt om te zorgen dat de “acteurs” het geanimeerde personage konden “aankijken”. Het figuurtje hebben we ontworpen voor dit doel en gemonteerd op een digitaal skelet dat we vaak gebruiken. Zo kunnen we elke beweging die we eerder hebben geanimeerd vaker laten uitvoeren door verschillende figuren. Dit zorgt ervoor dat we een animatie, wat een tijdrovende klus is, efficiënt en betaalbaar kunnen inzetten!

Succes:
De video is zeer goed ontvangen door de opdrachtgever en heeft het probleem goed onder de aandacht gebracht.