In de “week van het hart” wordt landelijk aandacht gevraagd voor het redden van mensen die het slachtoffer zijn van een hartstilstand. Mensen worden opgeroepen om zich aan te melden als burgerhulpverlener of een AED op te hangen in hun bedrijf.

Vraag:
De Gemeente De Wolden bestaat uit veel kleine kernen. Om mensen met een hartstilstand te kunnen redden is tijd van enorm belang. De AED, die nodig is om het hart weer aan de gang te krijgen, mag dus niet te ver weg hangen. Op dit moment is de dekking van AED’s niet hoog genoeg. De gemeente wil graag dat er meer AED’s komen, en dat de AED’s díe er zijn aangemeld worden op het systeem.

Oplossing:
We bedachten verschillende video’s, omdat je aanmelden als burgerhulpverlener heel iets anders is dan een AED aanschaffen. We willen het belang benadrukken, mensen aansporen en, als ze meer interesse hebben, ze het zo gemakkelijk mogelijk maken.

We zijn aan de slag gegaan met een aantal verschillende video’s. In de eerste laten we zien wat de gevolgen zijn van een tekort aan (aangemelde) AED’s.

De tweede video stelt de vraag “Wie red jij?” waarin we twee ervaringsdeskundigen aan het woord laten. De ene man vertelt over het redden van het leven van de andere, een indrukwekkend gesprek waarin ze afsluiten met de vraag “Wie red jij?”.

De derde video helpt je met het aanmelden, stap voor stap helpt de video je door het proces.

Succes:
De video’s zijn verspreid via Facebook, waardoor we de doelgroep heel precies hebben kunnen targeten. Uit de metingen weten we dat elke inwoner van de gemeente, die in de doelgroep valt, de video in ieder geval twee keer gezien heeft. Na de campagne is er een aantal AED’s aangemeld en zijn er meer burgerhulpverleners geregistreerd. En daar was het om te doen!